POSLOVNE ANALIZE

NAŠE USLUGE

POSLOVNE Analize

TRANSFORMACIJA VAŠIH POSLOVNIH CILJEVA U GOTOVA REŠENJA.

Steknite sigurnost u svoje poslovne ciljeve i prepustite nam da ih pretvorimo u gotova rešenja. Poslovna analiza premošćuje jaz između poslovnih ideja i tehnoloških rešenja. Ostvaruje se kroz niz aktivnosti koje Vam sve mi možemo omogućiti. Procesni konsalting, otelotvorenje ideja i upravljanje zahtevima su samo neki od servisa koje su Vam na raspolaganju.

Podržaćemo Vas u upravljanju i unapređenju Vašeg poslovanja i kroz znanje i inovacije podržati formiranje Vaših proizvoda.

Prilikom pružanja ove vrste podrške razvoju rešenja, primenjujemo iskustvo i kreativan pristup dizajnu kako bismo osigurali njegovu prikladnost tržištu

U iznalaženju najbolje opcije za unapređenje IT rešenja, potrebno je ispitati, istražiti i analizirati alternative. Informisanjem o svim relevantnim opcijama, ostvaruje se važna podrška donošenju kvalifikovanih i racionalnih odluka.

Jedan od načina da se reši nesigurnost u IT rešenje, koja sprečava njegov dalji razvoj i napredak, je pribeći benčmarkingu. Uporedićemo Vaše procese i performanse sa vodećim iz industrije i u odnosu na najbolje poslovne prakse iz drugih kompanija. Merenjem i poređenjem konkretnih indikatora identifikovaćemo oblasti u kojima je potrebno primeniti poboljšanja.

Sprovešćemo detaljne procesne analize i iznaći poboljšanja kojima će se postići povećanje efikasnosti i povećati profit i smanjiti operativni troškovi.

 

Zajedno ćemo formirati dobro zaokružene zahteve za ponude, koji pokrivaju sve kritične aspekte i pitanja u vezi sa Vašim proizvodom bilo da su ona iz oblasti IT ili ostalih.