TESTIRANJE I KONTROLA KVALITETA

NAŠE USLUGE

TESTIRANJE i kontrola kvaliteta

SNIZITE TROŠKOVE TESTIRANJA, SKRATITE RAZVOJNE CIKLUSE I ODRŽITE KONSTANTO VISOK KVALITET SOFTVERA I USLUGA.

Naš stručni tim će se postarati za to da vaš softver bude siguran, skalabilan i pouzdan, kao i da korisnicima pruža besprekorno dobar UX. Fokusiraće se na agilne prakse i po meri formulisane pristupe upravljanja kvalitetom kako bi se postigao visok nivo optimizacije i efikasnosti procesa testiranja. U saradnji sa Vama će uspostaviti temeljite i sveobuhvatne procese testiranja, koji će za rezultat imati povećanje kvaliteta i pomoći Vam da ispunite svoja očekivanja i očekivanja klijenata.

Pravilni QA je ono što omogućuje poslovnim sistemima da identifikuju i reše probleme brzo – pre nego što se njihov uticaj ispolji kod korisnika. Takođe, sveobuhvatni pristup testiranju kvaliteta već od ranih faza razvoja softvera će osigurati da Vaša reputacija i kvalitet usluga i proizvoda ne budu dovedeni u pitanje.

Mi vam u QA poslovnom segmentu možemo pružiti sledeće usluge:

 • Upravljanje kvalitetom
 • QA konsalting
 • Testiranje sigurnosti
 • Testiranje performansi
 • Automatizaciju testiranja
 • Nezavisno testiranje

Brže postizanje cilja
Kroz testiranje performansi i automatizaciju testiranja od ranih faza razvoja, obezbeđuje značajno sniženje verovatnoće da on bude ometen ili čak blokiran zbog problema u kvalitetu ili performansama. Sve kritične situacije bivaju rano identifikovane i predupređene.

Ispunjenje ciljeva i očekivanja
Upravljanje kvalitetom i konsalting u vezi sa njim u spoju za nezavisnim testiranjem proizvoda i sistema bez izuzetka dovode do krajnjeg proizvoda koji je pouzdan i stabilan i pruža kvalitetno korisničko iskustvo.

Obezbedite brži rast
Kroz nezavisno testiranje i automatizaciju testiranja omogućićemo Vam da se brzo i nesmetano prilagođavate promenama zahteva koji se postavljaju pred Vaša IT rešenja. Izbećićemo rizik i preduprediti mogućnosti za nastajanje značajnih problema tokom transformacije sistema i njihovog skaliranja.

Sprovode se na osnovu sigurnosnih zahteva koji su definisani za određeni informacioni sistem, koji se tipično odnose na poverljivost, integritet, autorizaciju, autentikaciju, dostupnost i neporecivost. Glavni zadatak testiranja je razotkrivanje nedostataka i propusta u sigurnosnim mehanizmima sa ciljem da se zaštite podaci i obezbedi pravilno funkcionisanje.

Postiže se kroz upotrebu specijalizovanih softverskih alata koji za zadatak imaju da kontrolišu i sprovode u delo proces testiranja, kao i da vrše kvalifikaciju rezultata kroz komparaciju percipiranih ishoda sa očekivanim. Najuspešniji i najkorisniji su kada se koriste za automatizaciju određenih zadataka u određenom procesu testiranja koji su repetitivni ili zahtevaju previše složene radnje, pa su zbog toga teški za ručno sprovođenje.
Automatizacija testiranja je kritična za postizanje kontinuirane isporuke softvera.

Služi nam za ispitivanje kako se sistem ponaša kada se izloži određenim opterećenjima. Ponašanje se ocenjuje sa aspekta stabilnosti pod visokim opterećenjem, responzivnosti i promena u kvalitetu UX. Kroz testiranje performansi se otkrivaju, mere i ocenjuju ostali pokazatelji kvaliteta sistema kao što su skalabilnost, pouzdanost i potrošnja resursa.

 • Mobilne aplikacije
 • Web aplikacije
 • Desktop aplikacije
 1. Razvije se i implementira strategija testiranja
  Formira se po meri zadatka, a na osnovu analize pristupa razvoju.  Strategija definiše put do ispunjavanja ciljeva testiranja kroz definisanje okruženja i pristupa testiranju. Pored ovoga, u strategiju se uključuju i metodologija testiranja novih funkcija kao i procena ukupnog vremena i resursa koji će se uložiti u postavljanje testnog okruženja i sprovođenje testiranja. Takođe, u njoj se precizno definišu i tipovi testiranja koji će se primenjivati i ulazni i izlazni kriterijumi.

Uz strategije, formulišu se planovi koji definišu obim testiranja, ciljeve, metode i značaj za svaki od zadataka.

Strategija definiše i načine na koje se kroz testiranje umanjuju rizici po uspeh projekta.

 1. Postavi se okruženje za testiranje
  Kada je strategija jasna, za testiranje se pripremi okruženje, koje se sastoji od hardvera i softvera koji imitiraju uobičajeno produkcijsko okruženje. Posebna pažnja se posvećuje preciznoj formulaciji konfiguracija koje sa svih aspekata moraju biti identične produkcijskim.
 1. Evaluiraju se i prezentuju rezultati
  Formiraju se detaljni izveštaji koji pokrivaju rezultate svih relevantnih merenja kao što su npr. status izvršenja testiranja, mere performansi i naravno predmet i oblast koje je određeni test obradio.